Tylko nowe informacje

Ciekawe informacje pochodzące z sieci

Woda dla życia – lampy UV do wody

Źródła zanieczyszczeń wody są bardzo liczne. W gronie najistotniejszych można wymienić ścieki przemysłowe, ścieki komunalne , a dodatkowo ścieki szpitalne i odprowadzane z zakładów farmaceutycznych, a również  z terenów hodowli zwierząt. W rezultacie w wodach powierzchniowych i gruntowych znajduje się coraz więcej mikrozanieczyszczeń i substancji hormonalnych, z którymi dotychczasowe techniki nie są w stanie sobie poradzić.

Jednym z rozwiązań tego dylematu jest wykorzystanie nowego myśli na uzdatnianie wody – xylem water solutions wykorzystującego w procesie dezynfekcji ozon. Badania potwierdziły, że jest to skuteczniejsza metoda likwidacji mikrozanieczyszczeń niż dotychczas stosowane metody wykorzystujące chlor, dwutlenek chloru i inne substancje chemiczne.

Równie innowacyjną, a ze stuprocentową pewnością bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego metodą dezynfekcji wody, jest jej uzdatnienie dzięki wykorzystywaniu światła ultrafioletowego. Lampy UV do wody działają poprzez wytwarzanie intensywnych promieni UV-C, które bezpośrednio wpływają na DNA mikroorganizmów, które powinny zostać wyeliminowane.

Innym zagadnieniem związanym z wodą, które jest szeroko wykorzystywane w takich obszarach jak budownictwo, kanalizacja, przepompownie ścieków czy rolnictwo, są pompy do wody. Dobrej jakości urządzenia tego typu pozwalają na szybkie usunięcie wody czystej, lekko zabrudzonej, ale też ścieków surowych i oczyszczonych, a też przemysłowych i wszelakiego rodzaju osadów biologicznych. Przemyślany wybór tego urządzenia gwarantuje długotrwałe i sprawne działanie.

Sprawdź: uzdatnianie wody.

Comments are currently closed.